Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Tu znajdują się wszystkie ustawienia systemu Windows: rejestr to najważniejsza baza Windows, który zarządza wyglądem i wszystkimi funkcjami systemu. Windows bez wiedzy użytkownika setki razy na sekundę odwołuje się do tej bazy.  Artykuł ma przybliżyć sposób działania rejestru, sposób jego modyfikacji oraz pokazać dlaczego bez niej nie działałby Windows ani żadna aplikacja oraz dlaczego warto dbać o rejestr. W kolejnych odsłonach postaram się rozwinąć ten temat oraz przedstawić konkretne przykłady modyfikacji rejestru.

 

 

Rejestr jest bazą ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego, sterowników urządzeń i aplikacji. Rejestr zawiera różnego rodzaju informacje, począwszy od ustawień kont użytkowników po domyślne ustawienia aplikacji i kolor tła pulpitu. Rejestr jest przechowywany w bazie hierarchicznej, która może być bezpośrednio zmieniana jedynie za pomocą specjalnego programu o nazwie Edytor rejestru, który nie jest dostępny z menu Start.

W systemie Windows w wersji 3.X do zarządzania systemem służyły pliki:

 • win.ini - zawierał podstawowe informacje dotyczące konfiguracji oprogramowania. Plik miał ograniczony rozmiar(do 64 KB). Kiedy wielkość pliku osiągnęła już swój maksymalny rozmiar, wszystkie wpisy dodane do ostatnich sekcji były ignorowane przez system co powodowało wiele problemów,
 • system.ini - zawierał informacje o konfiguracji sprzętu komputerowego i sterownikach ładowanych podczas startu,
 • control.ini - zawierał ustawienia wprowadzone w Panelu sterowania,
 • protocol.ini - zawierał ustawienia sieci Windows,
 • reg.dat - przechowywane w nim były m.in. skojarzenia.

Rejestr zastosowano po raz pierwszy w systemie Windows 95. Używany jest od tej pory we wszystkich wersjach Windows.

Zastąpił on pliki *.ini oraz pliki konfiguracyjne systemu MS-DOS, takie jak autoexec.bat oraz config.sys. Chociaż pliki te istnieją naraz po to by zachować zgodność z 16-bitowymi aplikacjami napisanymi dla wcześniejszych wersji systemów operacyjnych.

 

W rejestrze zapisane są informacje zapisane dotyczące konfiguracji:

 • sytemu operacyjnego,
 • sprzętowej komputera,
 • zainstalowanych aplikacji,
 • kont użytkowników,
 • drukowania,
 • sieci,
 • powiązań między typami plików a aplikacjami.

 

Nowe wpisy są dodawane podczas instalacji programów. Będą one sterować ich pracą.

W trakcie odinstalowywania aplikacji wpisy powinny być usuwane ale często zdarza się, że takowe wpisy zostają powodując bałagan w rejestrze i trzeba je usuwać ręcznie albo przy pomocy specjalnych narzędzi. To, co okazało się największym atutem rejestru, stało się również jego zasadniczą wadą. Gromadzone w nim są informacje o konfiguracji: sprzętu, programów i profili użytkowników. Baza konfiguracji w intensywnie eksploatowanych systemach rozrasta się szybko. Gdy rejestr osiąga monstrualne rozmiary, wydłuża się czas wyszukiwania w nim informacji, co spowalnia cały system.

W sensie fizycznym na Rejestr składają się konkretne pliki, których nazwy i położenie są różne w poszczególnych wersjach systemu.

 • w systemach Windows 95 i 98 są to ukryte pliki user.dat i system.dat znajdujące się w folderze systemowym (najczęściej C:\%SystemRoot%\)
 • w Windows Me część rejestru zawiera dodatkowo plik classes.dat
 • w systemie Windows XP pliki znajdują się w folderze %SystemRoot%\System32\Config i w folderze Documents and Settings\nazwa użytkownika\ntuser.dat
 • w systemie Vista i Windows 7 pliki znajdują się w folderze %SystemRoot%\System32\Config i w folderze \Users\nazwa użytkownika\ntuser.dat

image1

Rysunek 1 Lokalizacja plików rejestru.

Tabela 1 Pliki pomocnicze gałęzi

HKEY_LOCAL MACHINE\SAM

sam, sam.log, sam.sav

HKEY_LOCAL_MACHlNE\Security

security, security.log, security.sav

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software

software, software.log, software.sav

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

system, system.alt, system.log, system.sav

HKEY_CURRENT_CONFIG

system, system.alt, system.log, system.sav, ntuser.dat, ntuser.dat.log

HKEY_USERS\DEFAULT

default, default.log, default.sav

 

Do przeglądania Rejestru i jego modyfikacji służy wbudowane w Windows narzędzie o nazwie Edytor Rejestru. Nie można jednak dostać się do niego bezpośrednio z poziomu menu Start. To niejako forma zabezpieczenia przed przypadkowym dostępem niedoświadczonego użytkownika. Niestety  jak już wspominałam usuwanie wpisów lub ich nieprzemyślana modyfikacja może czasami (czytaj prawie zawsze) skończyć się reinstalacją całego systemu bądź przywróceniem z kopi zapasowej.

Rejestr nie jest zabezpieczony przed błędnymi wpisami. Zwiększa to prawdopodobień­stwo popełnienia pomyłki. Często jedynym sposobem na przywrócenie sprawności systemu jest jego REINSTALACJA. Nic dziwnego, że rejestr jest wyjątkowo nielubianym komponentem systemu Windows.

Aby uruchomić Edytor Rejestru klikamy na przycisk Start, następnie wybieramy polecenie "Uruchom". W oknie, które się pojawi wpisujemy "regedit" i klikamy na OK.

 

image2

Rysunek 2 Polecenie "regedit"

 

Otwiera się okno, które przypomina Eksploratora Windows. W lewej części znajduje się 5 żółtych ikon. Są to odpowiedniki folderów zwane kluczami. Po kliknięciu na widoczne obok znaczniki "+" uzyskujemy oczywiście dostęp do kolejnych gałęzi drzewa kluczy.

Kliknięcie na klucz powoduje, że w prawym oknie pojawiają się odpowiedniki plików zwane w Rejestrze "Wartościami". Ścieżka dostępu do danej wartości wyświetlana jest na pasku stanu edytora . Rejestr jest zatem podzielony na 5 zasadniczych kluczy.

 

image3

Rysunek 3 Rejestr, podstawowe klucze

 

Należy pamiętać, że wprowadzane modyfikacje są natychmiast wprowadzane do rejestru, oraz że Edytor rejestru nie posiada funkcji pozwalającej na cofnięcie dokonanych zmian.

Jednym z sposobów na ratunek dla systemu, w momencie gdy nasze modyfikacje okażą się niepoprawne jest stworzenie tzw. kopii zapasowej, którą w razie awarii można bez problemu przywrócić. Aby zachować cały rejestr klikamy w Edytorze rejestru Plik, Eksportuj..., a następnie podajemy nazwę oraz lokalizację, gdzie zapisana ma zostać kopia zapasowa. Do wyboru mamy jeden z kilku formatów zapisania kopii, najlepszym rozwiązaniem jest tutaj wybór formatu Pliki rejestru, dzięki czemu zapisany zostaje binarny obraz całości, lub tylko wybranej części.

 

image4

Rysunek 4 Eksport rejestru

 

Chcąc wyeksportować konkretne gałęzie rejestru klikamy na kluczu prawym przyciskiem myszy w lewej części okna Edytora rejestru i wybieramy w menu kontekstowym Eksportuj, bądź z menu edytora zaznaczamy Plik, a następnie Eksportuj i sprawdzamy czy jest zaznaczona opcja Wybrana gałąź.


image5

Rysunek 5 Eksport gałęzi

 

W momencie, gdy będziemy musieli zaimportować kopię rejestru, w menu w lewej części zaznaczamy ten sam klucz co przy eksporcie i kolejno wybieramy Plik, Importuj..., oraz określamy plik, z którego to klucz zostanie przywrócony. Edytor ostrzeże o próbie nadpisania wybranego klucza i oczekiwał będzie akceptacji wykonania tej operacji.

Innym rozwiązaniem zabezpieczającym użytkownika przed awarią wynikającą z ingerencji w rejestr systemowy jest narzędzie Przywracania systemu, które tworzą co jakiś czas obraz stanu systemu i pozwala na powrót do niego w momencie wystąpienia problemów. Przed rozpoczęciem modyfikacji rejestru, zaleca się stworzenie punktu przywracania systemu, który to umożliwi.

System Windows 7 oferuje także użytkownikowi narzędzie Kopia zapasowa, które daje możliwość utworzenia kopii zapasowej stanu systemu. W momencie tworzenia jej, powstaje także duplikat rejestru. Możliwe jest także korzystanie z innego, kompatybilnego oprogramowania innych producentów. Pozwala to na odbudowanie plików rejestru, w chwili gdy zostaną uszkodzone.


image6

Rysunek 6 Przywracanie systemu

 

Po uruchomieniu programu Regedit można zaobserwować logiczną strukturę rejestru. Podstawowym elementem tej struktury są klucze. Edytor rejestru opisuje je ikonami folderów. Klucze rejestru mają za zadanie porządkowanie oraz gromadzenie informacji z wybranego zakresu ustawień, dokładnie tak, jak foldery gromadzą pliki związane z aplikacjami lub charakterystyką wskazaną przez użytkownika. Przykładami kluczy, które przechowują dane dotyczące zakresu ustawień będą np. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip, zawierający konfigurację protokołu TCP/IP, albo HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse, ukrywający parametry myszy zalogowanego użytkownika.

Gałęzie to fizyczne części rejestru umieszczone na dysku. Regedit wyświetla klucze bazy konfiguracyjnej tak, że rejestr sprawia wrażenie spójnej całości. Kiedy przechodzisz od klucza do klucza, możesz przemieszczać się pomiędzy wczytanymi do pamięci komputera plikami rejestru. Istnienie gałęzi jest istotne, ponieważ Regedit pozwala na ładowanie i zwalnianie gałęzi. Odpowiednie polecenia odnajdziesz w menu Plik.


image7

Rysunek 7 Załaduj gałąź rejestru / Zwolnij gałąź rejestru

 

Zanim zaczniesz wprowadzać zmiany do rejestru, musisz odnaleźć interesujące cię klucze. Regedit oferuje prosty i skuteczny mechanizm penetrowania bazy konfiguracyjnej systemu. W celu rozpoczęcia przeszukiwania musisz uruchomić edytor, a następnie z menu Edycja wybrać polecenie Znajdź. Polecenie to odnajdziesz również w menu kontekstowym. Jeśli wolisz posługiwać się klawiszami skrótu, naciśnij [Ctrl+F] lub [F3]. Klawisz [F3] jest dodatkowo wykorzystywany do kontynuacji przeszukiwania, gdy odnaleziona wartość nie spełnia oczekiwań.

Po wybraniu polecenia Znajdź edytor wyświetla okno, w którym należy wpisać wyszukiwany tekst. Jeśli interesują cię określone typy obiektów, możesz wybrać poszukiwanie kluczy, wartości lub danych. Zakres wybierasz, zaznaczając odpowiednie pole. Jeśli pamiętasz dokładnie ciąg znaków, który chcesz wyszukać, zaznacz opcję Uwzględnij tylko całe ciągi. Pamiętaj, że edytor rozpoczyna poszukiwania od klucza wskazanego w lewym panelu. Jeśli chcesz przeszukać cały rejestr, zaznacz obiekt Mój komputer, a następnie naciśnij kombinację [Ctrl+F].

Wartości rejestru przechowują dane konfiguracyjne systemu. Klucze można porównać do folderów Windows, natomiast wartości do plików. Każda wartość rejestru ma określony typ. Tak jak system operacyjny rozpoznaje wiele typów plików, np. DOC, JPG, tak w rejestrze typ wskazuje format przechowywanych w wartościach danych. Mogą to być dane binarne lub ciągi znaków. Rejestr potrafi zgromadzić wiele rodzajów danych, ale administrator Windows 7 może dodawać do rejestru wartości sześciu typów.

Struktura rejestru jest bardzo podobna do struktury przechowywania danych na dyskach. Tak jak w przypadku partycji, do każdego klucza albo wartości można się odwołać za pomocą odpowiedniej ścieżki. Ścieżki rozpoczynają się od identyfikatora jednego z głównych kluczy głównych. Kolejne elementy są rozdzielane za pomocą lewego ukośnika, przykłady ścieżki do kluczy widziałeś już przy np. wymienionych wcześniej ustawieniach myszy.

Przedrostek nazwy kluczy głównych - HKEY - jest zapożyczony z języka angielskiego. Handle Key oznacza, że mamy do czynienia z dojściami (handles), które mogą zostać wykorzystane do jednoznacznej identyfikacji zasobu przez aplikacje zewnętrzne. Windows 7 zawiera pięć podstawowych kluczy. Zobaczysz je zaraz po uruchomieniu edytora:

 • HKEY_CLASSES_ROOT;
 • HKEY_CURRENT_USER;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE;
 • HKEY_USERS;
 • HKEY_CURRENT_CONFIG;

image8

Rysunek 8 Klucze podstawowe

HKEY_CLASSES_ROOT

Poddrzewo to zostało utworzone głównie dla zachowania zgodności z 16-bitowymi aplikacjami systemu Windows. Zawiera informacje na temat powiązań, czyli jakie typy plików są uruchamiane za pomocą których aplikacji. Poddrzewo to zawiera również definicje każdego obiektu istniejącego w środowisku Windows. Klucze, które przechowują te definicje zawierają informacje o interfejsach obiektów, np. jakie polecenia są związane z menu skrótu obiektu.

 

image9

Rysunek 9 Klucz HKEY_CLASSES_ROOT

 

32-bitowe aplikacje korzystają z tych samych danych, ale poprzez identyczne kopie danych umieszczone są w poddrzewie HKEY_LOCAL_MACHINE w podkluczu Software\Classes. Jeśli zmienimy wartość w jednym miejscu, jest ona automatycznie zmieniana w drugim.

Dwa podstawowe typy kluczy HKCR to:

 • Klucze rozszerzeń plików, których nazwy są takie jak rozszerzeń, których dotyczą. Wpisy wartości definiują, jakie programy są uruchamiane do obsługi pliku o danym rozszerzeniu. Klucze rozszerzeń plików mogą również zawierać podklucze odpowiedzialne za obsługę dodatkowych funkcji, takich jak lista programów wyświetlana w podmenu Otwórz za pomocą
 • Klucze definicji klas zawierają informacje o obiektach COM (Component Object Model) , które mogą być obsługiwane przez dowolną aplikację zgodną z modelem COM. Technologie OLE i Active zostały stworzone na podstawie modelu COM.


HKEY_CURRENT_USER

Poddrzewo HKCU zawiera profil użytkownika, który aktualnie jest zalogowany w systemie. Profil zawiera dopasowany do potrzeb użytkownika system, ustawienia urządzeń sprzętowych i aplikacji dla danego użytkownika. Wszystkie te informacje są zapisane w pliku NTUSER.DAT i każdy z użytkowników komputera ma własną kopię tego pliku umieszczoną w folderze użytkownika wewnątrz folderu Documents and Settings (starsze wersje systemu Windows m.in. XP) i Users (Windows Vista i  7).

 

image10

Rysunek 10 Klucz HKEY_CURRENT_USER

 

Wiele kluczy w poddrzewie HKCU jest tworzonych przez instalowane w systemie aplikacje. Istnieje również grupa kluczy, którą system tworzy na każdym komputerze. Są to:

 • AppEvents - zawiera wartości zdarzeń aplikacji, takie jak dźwięki powiązane z określonymi wydarzeniami w systemie, jak również zapisane schematy dźwięków,
 • Console - zawiera wpisy wartości odpowiedzialne za wygląd wiersza poleceń
 • Control Panel - zawiera wpisy wartości reprezentujące ustawienia Panelu sterowania. Klucz ten odpowiada plikom WIN.INI i CONTROL.INI wykorzystywanych w poprzednich wersjach systemu Windows.
 • Environment - przechowuje zmienne środowiskowe ustawione za pomocą apletu System w Panelu sterowania
 • Identities - zawiera wpisy wartości, które opisują identyfikatory (ID) domyślnego użytkownika i ostatniego użytkownika, który pomyślnie załogował się do systemu
 • Keyboard Layout - wpisy wartości tego klucza odpowiadają językowi bieżącego ustawienia klawiatury
 • Printers - zawiera wpisy wartości opisujące drukarki dostępne dla bieżącego użytkownika
 • Software - zawiera wpisy wartości odpowiadające ustawieniom wszystkich aplikacji zdefiniowanych dla bieżącego użytkownika i mają analogiczną strukturę jak klucz HKLM Software


HKEY_LOCAL_MACHINE

HKLM zawiera wpisy dla jednostki centralnej (CPU), magistrali systemowej i inne ustawienia konfiguracyjne urządzeń sprzętowych zebrane przez system Windows 7 podczas uruchamiania. Zawiera również zainstalowane w systemie sterowniki, ustawienia i dane konfiguracyjne. Oprócz tego również ustawienia zabezpieczeń mogą być zapisane w tym poddrzewie.

 

image11

Rysunek 11 Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE


HKLM jest podzielone na pięć następujących kluczy:

 • Hardware - wszystkie podklucze klucza Hardware są generowane przez system podczas uruchamiania i istnieją jedynie w pamięci komputera, nie są zapisywane na dysku. Jak wskazuje nazwa, klucz ten gromadzi informacje opisujące sprzęt komputera. Umieszczono w nim rzadko spotykane w rejestrze typy danych, takie jak REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR i REG_RESOURCE_LIST.
 • SAM - przechowuje bazę SAM (Security Manager Accounts), która zawiera informacje dotyczące użytkowników i grup skonfigurowanych na tym komputerze. Ponieważ SAM zawiera krytyczne informacje, dostępu do niego nie mają nawet członkowie grupy Administratorzy. Jeśli będziesz chciał koniecznie zobaczyć, co ukrywa klucz SAM, możesz zmienić uprawnienia, korzystając z opcji Uprawnienia w menu Edycja
 • Security - zawiera aktualne ustawienia zabezpieczeń odnoszące się do zasad i uprawnień użytkownika. Do modyfikacji zawartości kluczy SAM i SECURITY trzeba stosować odpowiednie narzędzia, takie jak Zasady zabezpieczeń lokalnych czy moduł Zarządzanie komputerem. Ręczna ingerencja w zawartość bazy kont i zabezpieczeń jest zabroniona i najczęściej przyniesie więcej szkody niż pożytku.
 • Software - zawiera ustawienia większości aplikacji systemu. Dane programów powinny być przechowywane zgodnie ze standardem PRODUCENT\PROGRAM\WERSJA.
 • System - zawiera informacje dotyczące sposobu uruchamiania systemu oraz lokalizacji plików systemowych. Windows 7 przechowuje w nim informacje o zestawach kontrolnych. Są oznaczane przez ControlSet NUMER. Każdy zestaw kontrolny zawiera parametry startowe systemu operacyjnego, ale tylko jeden z nich jest wykorzystywany podczas uruchamiania Windows. O numerze bieżącego zestawu kontrolnego poinformuje cię zawartość klucza Select. Aktualny zestaw będzie oznaczony takim numerem, jaki znajduje się przy wpisie Current. Gdy występują jakieś problemy z uruchomieniem komputera spowodowane m.in. poprzez wadliwą modyfikację rejestru podczas ładowania systemu naciśnij klawisz F8. Wyświetlona zostanie lista dostępnych opcji startowych systemu (Advanced Boot Options). Zaznacz podświetleniem pozycję Ostatnia znana dobra konfiguracja (Last Known Good Configuration). Potwierdź wybór naciśnięciem klawisza Enter. W kluczu Select rozpoznasz jego numer po wpisie LastKnownGood. Ostatniej dobrej konfiguracji możesz użyć wtedy, gdy zawiedzie rozruch z wykorzystaniem zestawu domyślnego.


HKEY_USERS

HKU zawiera informacje na temat profili wszystkich lokalnych użytkowników komputera.

 

image12

Rysunek 12 Klucz HKEY_USERS

 

Znajduje się m.in. klucz .Default, który zawiera zestaw domyślnych ustawień, które są wykorzystywane jeśli użytkownik nie ma jeszcze skonfigurowanego profilu.

Oprócz informacji związanych z profilem aktualnie zalogowanego użytkownika HKEY_USERS zawiera parametry usługowych kont systemowych jest to stała grupa identyfikatorów, identycznych w każdym systemie. Stałe identyfikatory mają np. takie konta, jak Usługa lokalna - S-1-5-19 lub System lokalny - S-1-5-18. Konta systemowe i użytkowników są reprezentowane przez Identyfikatory zabezpieczeń (SID). Poniżej lista identyfikatorów SID na jakie możesz się jeszcze natknąć.


Tabela 2 Domyślne identyfikatory SID

SID


Nazwa


Opis


S-1-0

 

Wystawca zerowy
(Null Authority)

 

Wystawca identyfikatorów.

S-1-0-0

 

Nikt
(Nobody)

 

Żaden uczestnik zabezpieczenia.

S-1-1

 

Wystawca światowy
(World Authority)

 

Wystawca identyfikatorów.

S-1-1-0

 

Wszyscy
(Everyone)

 

Grupa obejmująca wszystkich użytkowników, nawet anonimowych oraz gości. Członkostwo jest regulowane przez system operacyjny.

S-1-2

 

Wystawca lokalny
(Local Authority)

 

Wystawca identyfikatorów.

S-1-3

 

Twórca-wystawca
(Creator Authority)

 

Wystawca identyfikatorów.

S-1-3-0

 

Twórca-właściciel
(Creator Owner)

 

Placeholder w dziedziczonym wpisie kontroli dostępu (ACE). Gdy ACE zostaje odziedziczony, to system zastępuje ten identyfikator identyfikatorem SID aktualnego właściciela obiektu.

S-1-3-1

 

Twórca-grupa
(Creator Group)

 

Placeholder w dziedziczonym ACE. Gdy ACE zostaje odziedziczony, to system zastępuje ten identyfikator identyfikatorem SID grupy głównej aktualnego właściciela obiektu. Grupa główna jest używana tylko przez podsystem POSIX.

S-1-3-2

 

Serwer twórcy-właściciela
(Creator Owner Server)

 

[SID nieużywany w Windows 2000]

S-1-3-3

 

Serwer twórcy-grupy
(Creator Group Server)

 

[SID nieużywany w Windows 2000.]

S-1-4

 

Wystawca nieunikalny
(Nonunique Authority)

 

Wystawca identyfikatorów.

S-1-5

 

Wystawca NT
(NT Authority)

 

Wystawca identyfikatorów.

S-1-5-1

 

Telefoniczny
(Dialup)

 

Grupa domyślnie obejmująca wszystkich użytkowników korzystających z połączenia telefonicznego. Członkostwo jest regulowane przez system operacyjny.

S-1-5-2

 

Sieć
(Network)

 

Grupa domyślnie obejmująca wszystkich użytkowników zalogowanych poprzez połączenie sieciowe. Członkostwo jest regulowane przez system operacyjny.

S-1-5-3

 

Wsad
(Batch)

 

Grupa domyślnie obejmująca wszystkich użytkowników, którzy zalogowali się za pomocą procedury kolejki wsadowej. Członkostwo jest regulowane przez system operacyjny.

S-1-5-4

 

Interaktywny
(Interactive)

 

Grupa obejmująca wszystkich użytkowników, którzy zalogowali się interaktywnie. Członkostwo jest regulowane przez system operacyjny.

S-1-5-5-X-Y

 

Sesja logowania
(Logon Session)

 

Sesja logowania, szczegółowo określona przez wartości X i Y.

S-1-5-6

 

Usługa
(Service)

 

Grupa obejmująca wszystkich uczestników zabezpieczenia, którzy zalogowali się jako usługa. Członkostwo jest regulowane przez system operacyjny.

S-1-5-7

 

Anonimowy
(Anonymous)

 

Użytkownik, który zalogował się anonimowo.

S-1-5-8

 

Proxy

 

[SID nieużywany w Windows 2000.]

S-1-5-9

 

Kontrolery przedsiębiorstwa
(Enterprise Controllers)

 

Grupa obejmująca wszystkie kontrolery domen w lesie domen Active Directory. Członkostwo jest regulowane przez system operacyjny.

S-1-5-10

 

Uczestnik własny
(Principal Self lub Self)

 

Placeholder we wpisie ACE na obiekcie użytkownika, grupy lub komputera w Active Directory. Uprawnienia nadane Uczestnikowi własnemu dotyczą uczestnika zabezpieczenia reprezentowanego przez dany obiekt. Podczas sprawdzania dostępu system operacyjny zastępuje ten identyfikator identyfikatorem SID uczestnika reprezentowanego przez obiekt.

S-1-5-11

 

Użytkownicy uwierzytelnieni
(Authenticated Users)

 

Grupa obejmująca wszystkich użytkowników, którzy przy logowaniu zostali zidentyfikowani. Członkostwo jest regulowane przez system operacyjny.

S-1-5-12

 

Kod zarezerwowany

 

[SID zarezerwowany do przyszłego użycia.]

S-1-5-13

 

Użytkownicy Terminal Server
(Terminal Server Users)

 

Grupa obejmująca wszystkich użytkowników, którzy zalogowali się na serwerze Usług terminalowych. Członkostwo jest regulowane przez system operacyjny.

S-1-5-18

 

System lokalny
(Local System)

 

Konto usługowe używane przez system operacyjny.

S-1-5-<domena>-500

 

Administrator

 

Konto użytkownika dla administratora systemowego. Jest to pierwsze konto tworzone podczas instalacji systemu operacyjnego. Konto to nie może zostać usunięte ani zablokowane. Jest ono członkiem grupy Administratorzy i nie może zostać usunięte z tej grupy.

S-1-5-<domena>-501

 

Gość
(Guest)

 

Konto dla użytkowników nie posiadających kont indywidualnych. Konto to nie wymaga podania hasła. Domyślnie konto Gościa jest wyłączone.

S-1-5-<domena>-502

 

KRBTGT

 

Konto usługowe używane przez usługę KDC (Centrum dystrybucji kluczy).

S-1-5-<domena>-512

 

Administratorzy domeny
(Domain Admins)

 

Grupa globalna, której członkowie są upoważnieni do administrowania domeną. Domyślnie grupa ta jest członkiem grupy Administratorzy na wszystkich komputerach należących do domeny, w tym na kontrolerach domeny. Grupa Administratorzy domeny jest domyślnym właścicielem obiektów tworzonych w Active Directory danej domeny przez członków grupy. Domyślnym właścicielem pozostałych obiektów, takich jak pliki, tworzonych przez członków grupy, jest grupa Administratorzy.

S-1-5-<domena>-513

 

Użytkownicy domeny
(Domain Users)

 

Grupa globalna, która domyślnie obejmuje wszystkie konta użytkowników należące do domeny. Nowe konto użytkownika utworzone w domenie zostanie automatycznie dodane do tej grupy.

S-1-5-<domena>-514

 

Goście domeny
(Domain Guests)

 

Grupa globalna, która domyślnie zawiera tylko jednego użytkownika - wbudowane konto Gościa.

S-1-5-<domena>-515

 

Komputery domeny
(Domain Computers)

 

Grupa globalna, zawierająca wszystkie należące do domeny komputery z wyjątkiem kontrolerów domeny.

S-1-5-<domena>-516

 

Kontrolery domeny
(Domain Controllers)

 

Globalna grupa, zawierająca wszystkie kontrolery danej domeny. Nowe kontrolery domeny automatycznie zostają dodane do tej grupy.

S-1-5-<domena>-517

 

Wydawcy certyfikatów
(Cert Publishers)

 

Grupa globalna, zawierająca wszystkie komputery, na których działa urząd certyfikacji przedsiębiorstwa.Członkowie tej grupy są upoważnieni do wydawania certyfikatów dla obiektów użytkownika w Active Directory.

S-1-5-<domena główna>-518

 

Administratorzy schematu
(Schema Admins)

 

Grupa istniejąca tylko w domenie głównej lasu Active Directory. Jeśli domena funkcjonuje w trybie rodzimym, to grupa ta jest grupą uniwersalną. Jeśli domena funkcjonuje w trybie mieszanym, to grupa jest grupą globalną. Grupa jest upoważniona do dokonywania zmian schematu Active Directory. Domyślnie, jedynym członkiem grupy jest konto Administratora domeny głównej lasu.

S-1-5-<domena główna>-519<

 

Administratorzy przedsiębiorstwa
(Enterprise Admins)

 

Grupa istniejąca tylko w domenie głównej lasu Active Directory. Jeśli domena funkcjonuje w trybie rodzimym, to grupa ta jest grupą uniwersalną. Jeśli domena funkcjonuje w trybie mieszanym, to grupa jest grupą globalną. Grupa jest upoważniona do dokonywania zmian dotyczących całego lasu, takich jak dodanie domen potomnych. Domyślnie jedynym członkiem tej grupy jest konto Administratora domeny głównej lasu.

S-1-5-<domena>-520

 

Twórcy-właściciele Zasad grup
(Group Policy Creators Owners)

 

Grupa globalna upoważniona do tworzenia nowych obiektów Zasad grup w Active Directory. Domyślnie, jedynym członkiem grupy jest Administrator. Zazwyczaj, właścicielem domyślnym nowego obiektu Zasad grupowych jest użytkownik, który go utworzył. Jeśli twórca jest członkiem grupy Administratorzy lub Administratorzy domeny, to właścicielem obiektu zostanie grupa. Właściciele posiadają w stosunku do swoich obiektów uprawnienia pełnej kontroli.

S-1-5-<domena>-553

 

Serwery RAS i IAS
(RAS and IAS Servers)

 

Lokalna grupa domeny. Brak domyślnych członków tej grupy. Do grupy zostają dodane automatycznie komputery, na których działa usługa Routing i dostęp zdalny.
Członkowie tej grupy posiadają uprawnienia dostępu do określonych właściwości obiektów użytkowników, takie jak uprawnienia odczytu: ograniczeń konta, informacji o logowaniu oraz informacji o dostępie zdalnym.

S-1-5-32-544

 

Administratorzy
(Administrators)

 

Grupa wbudowana. Po instalacji systemu operacyjnego jedynym członkiem grupy jest konto Administratora. Gdy komputer dołączy do domeny, to do grupy Administratorzy zostanie dodana grupa Administratorzy domeny. Gdy serwer zostanie kontrolerem domeny, to do grupy Administratorzy zostanie dodana grupa Administratorzy przedsiębiorstwa. Grupa Administratorzy posiada wbudowane możliwości dające jej członkom pełną kontrolę nad systemem. Grupa ta jest domyślnym właścicielem obiektów utworzonych przez jej członków.

S-1-5-32-545

 

Użytkownicy
(Users)

 

Grupa wbudowana. Po instalacji systemu operacyjnego jedynym członkiem tej grupy jest grupa Użytkownicy uwierzytelnieni. Gdy komputer dołączy do domeny, to do lokalnej grupy Użytkownicy zostanie dodana grupa Użytkownicy domeny. Użytkownicy mogą wykonywać takie zadania, jak uruchamianie aplikacji, korzystanie z lokalnych i sieciowych drukarek, zamykanie komputera i blokowanie komputera. Użytkownicy mogą instalować aplikacje pod warunkiem, że program instalacyjny wspiera instalację na poziomie użytkownika.

S-1-5-32-546

 

Goście
(Guests)

 

Grupa wbudowana. Domyślnie jedynym jej członkiem jest konto Gościa.
Grupa Goście pozwala użytkownikom okazjonalnym lub jednorazowym zalogować się i otrzymać ograniczone przywileje należące do wbudowanego konta Gościa.

S-1-5-32-547

 

Użytkownicy zaawansowani
(Power Users)

 

Grupa wbudowana. Domyślnie grupa ta nie zawiera żadnych członków. Grupa ta nie istnieje na kontrolerach domen. Użytkownicy zaawansowani mogą utworzyć lokalnych użytkowników i grupy, zmodyfikować i usunąć konta, które utworzyli, oraz usunąć użytkowników z grup: Użytkownicy zaawansowani, Użytkownicy i Goście. Ponadto mogą oni zainstalować większość aplikacji, utworzyć, zarządzać i usunąć lokalne drukarki oraz utworzyć i usunąć dzierżawy plikowe.

S-1-5-32-548

 

Operatorzy kont
(Account Operators)

 

Grupa, istniejąca tylko na kontrolerach domen. Domyślnie grupa nie zawiera żadnych członków. Domyślnie Operatorzy kont posiadają uprawnienia do tworzenia, modyfikowania i usuwania kont dla użytkowników, grup i komputerów we wszystkich kontenerach i jednostkach organizacyjnych AD z wyjątkiem kontenera Builtin i jednostki Kontrolerzy domeny. Operatorzy kont nie są uprawnieni do modyfikacji grup Administratorzy i Administratorzy domeny, ani do modyfikacji kont członków tych grup.

S-1-5-32-549

 

Operatorzy serwera
(Server Operators)

 

Grupa wbudowana, istniejąca tylko na kontrolerach domen. Domyślnie grupa nie zawiera żadnych członków. Operatorzy serwera mogą logować się na serwerze interaktywnie, tworzyć i usuwać dzierżawy sieciowe, uruchomiać i zatrzymywać usługi, tworzyć i przywracać kopie zapasowe, formatować dysk twardy oraz zamykać komputer.

S-1-5-32-550

 

Operatorzy wydruku
(Print Operators)

 

Grupa wbudowana istniejąca tylko na kontrolerach domen. Domyślnie jedynym jej członkiem jest grupa Użytkownicy domeny.
Operatorzy wydruku są uprawnieni do zarządzania drukarkami i kolejkami dokumentów.

S-1-5-32-551

 

Operatorzy kopii zapasowej
(Backup Operators)

 

Grupa wbudowana. Domyślnie grupa nie zawiera żadnych członków.
Operatorzy kopii zapasowej mogą tworzyć i przywracać kopie zapasowe wszystkich znajdujących się na komputerze plików, niezależnie od uprawnień ustawionych na plikach. Operatorzy kopii zapasowej są uprawnieni także do logowania się i zamykania komputera.

S-1-5-32-552

 

Replikatory
(Replicators)

 

Nie używany w Windows 2000. W domenach Windows NT jest to grupa wbudowana, używana na kontrolerach domen przez Usługę replikacji plików.

 

Jeżeli w kluczu HKEY_USERS odnajdziesz dwa identyfikatory zabezpieczeń, będzie to oznaczać, że jedno z okien zostało otwarte z użyciem usługi Logowanie pomocnicze. Podczas codziennej pracy nie powinieneś korzystać z konta należącego do lokalnej grupy Administratorzy. Stwarza to potencjalne ryzyko niejawnego uruchamiania skryptów modyfikujących ważne ustawienia systemu operacyjnego. Do logowania pomocniczego sięgaj wtedy, gdy zamierzasz wykonać zadania związane z administracją systemu. W celu uruchomienia programu na wyższym poziomie uprawnień musisz kliknąć ikonę aplikacji prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Uruchom jako. Po wprowadzeniu nazwy konta i hasła Windows uruchomi aplikację z alternatywnymi poświadczeniami.

Parametry użytkownika są podzielone na dwie grupy. Pierwszą reprezentuje SID konta, drugą - SID plus przyrostek _Classes. Pod kluczem reprezentowanym przez identyfikator zabezpieczeń ukryte są parametry profilu użytkownika. W czasie przeglądania podkluczy SID znajdziesz między innymi ustawienia Panelu sterowania, konsoli oraz właściwe dla konta zmienne środowiskowe. Klucz z zakończeniem Classes zawiera rejestracje klas i powiązania rozszerzeń plików indywidualnych zalogowanego użytkownika.

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKCC zawiera informacje o aktualnie używanym profilu sprzętowym oraz urządzeniach sprzętowych generowane podczas uruchamiania systemu. To poddrzewo jest jedynie wskaźnikiem do klucza w drzewie HKLM: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current

Dane rejestru są parametrami przechowywanymi w kluczach. Każdy parametr posiada własną nazwę, typ danych i wartość.

 

image13

Rysunek 13 Klucz HKEY_CURRENT_CONFIG

Tabela 3 Rejestr - typy danych

Typ danych

Opis

REG_BINARY

Dane binarne. Z danych binarnych korzysta większość komponentów sprzętowych. Edytory rejestru tego typu dane wyświetlają w formacie szesnastkowym.

REG_DWORD

Tego typu dane są reprezentowane przez 4-bajtową wartość binarną (podwójne słowo). Z tego typu danych korzysta większość usług i sterowników urządzeń. Edytory rejestru tego typu dane wyświetlają w formacie dwójkowym, szesnastkowym lub dziesiętnym.

REG_EXPAND_SZ

Łańcuch danych o zmiennej długości. Łańcuch zawiera nazwę zmiennej, która po wywołaniu przez aplikację może zostać zastąpiona przez wartość zmiennej.

REG_MULTI_SZ

Ciąg wielokrotny. Standardowo z tego typu danych korzystają wszystkie wartości reprezentujące listy łańcuchów tekstowych. W roli separatora jest stosowany znak NULL.

REG_SZ

Łańcuch tekstowy zapisany w formacie przyjaznym dla użytkownika. Zwykle ten typ danych jest stosowany w opisach komponentów.

REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN

32-bitowa liczba zapisana w formacie little-endian. Ten typ danych jest równoważny typowi danych REG DWORD.

Przy korzystaniu z formatu little-endian najmniej znaczący bit ("little end" - "mały koniec") pojawia się przy reprezentowaniu wartości jako pierwszy. Np. wartość szesnastkowa A02Bh będzie reprezentowana jako 2BA0.

Format little-endian jest stosowany w procesorach Intela.

REG_DWORD_BIG_ENDIAN

32-bitowa liczba zapisana w formacie big-endian. W przeciwieństwie do formatu little-endian przy reprezentowaniu wartości przez format big-endian jako pierwszy pojawia się najbardziej znaczący bit ("big end" - "duży koniec").

REG_LINK

Łącze symboliczne oparte na standardzie Unicode. Ten typ danych jest przewidziany wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Typ danych REG LINK jest szczególnie interesujący, ponieważ umożliwia jednemu wpisowi rejestru odwoływanie się do innego klucza lub wartości. Jeśli na przykład rejestr zawiera wpis \Root1\Link typu danych REG LINK i o wartości \Root2\RegKey, natomiast klucz RegKey ma wartość RegValue, taka wartość może zostać zidentyfikowana przy użyciu dwóch następujących ścieżek: \Root1\Link\RegValue i \Root2\RegKey\RegValue. Systemy Windows XP/Vista/7 w aktywny sposób korzystają z tej metody. Przykładowo,: niektóre ze wstępnie zdefiniowanych kluczy spełniają rolę łączy do innych zagnieżdżonych kluczy.

REG_NONE

Brak zdefiniowanego typu danych. Są one zapisywane w rejestrze przez system lub aplikacje i wyświetlane w edytorze w formacie szesnastkowym jako wartość binarna.

REG_QWORD

64-bitowa wartość.

REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN

64-bitowa wartość reprezentowana przy użyciu formatu little-endian. Typ danych jest równoważny typowi danych REG QW0RD.

REG_RESOURCE_LIST

Lista zasobów sprzętowych, które są wykorzystywane tylko w ramach klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE.

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR

Uchwyt zasobów sprzętowych, który jest wykorzystywany tylko w ramach klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE.

REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST

Lista zasobów sprzętowych, która jest wykorzystywana tylko w ramach klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE.
 

Jak już zostało wcześniej powiedziane format plik rejestru (*.reg) pozwala zachować fragment ustawień. Podczas importu danych zapisanych w tym formacie wartości znajdujące się w rejestrze są zastępowane przez dane z pliku, jeżeli mają taką samą nazwę i typ. Wartość, której nie ma w pliku, a jest w rejestrze, będzie pozostawiona w stanie nienaruszonym. Gdy wpisów znajdujących się w importowanym pliku nie ma w bazie, zostaną dodane do rejestru.

Format Pliki gałęzi rejestru (*.*) jest zalecany przy eksportowaniu większej liczby danych.

Wyeksportowanie danych w formacie *.txt może spowodować, że import nie przywróci rejestru do stanu pierwotnego.

 

Dane wyeksportowane w formacie tekstowym mają np.  postać:

 

Nazwa klucza:      HKEY_CURRENT_USER\Network\Y

Nazwa klasy:       GenericClass

Czas ost. zapisu:  2010-03-24 - 08:59

Wartość 0

Nazwa:           RemotePath

Typ:             REG_SZ

Dane:            \\samba\men02


Wartość 1

Nazwa:           UserName

Typ:             REG_DWORD

Dane:            0


Wartość 2

Nazwa:           ProviderName

Typ:             REG_SZ

Dane:            Microsoft Windows Network


Wartość 3

Nazwa:           ProviderType

Typ:             REG_DWORD

Dane:            0x20000

 

Wartość 4

Nazwa:           ConnectionType

Typ:             REG_DWORD

Dane:            0x1

 

Wartość 5

Nazwa:           DeferFlags

Typ:             REG_DWORD

Dane:            0x4

 

Dane wyeksportowane w formacie pliku rejestru mają postać:

Plik *.reg ma składnię:

 

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Network\Y]

"RemotePath"="\\samba\men02"

"UserName"=dword:00000000

"ProviderName"="Microsoft Windows Network"

"ProviderType"=dword:00020000

"ConnectionType"=dword:00000001

"DeferFlags"=dword:00000004

 

WersjaEdytoraRejestru

Pusty wiersz

[ŚcieżkaRejestru1]

"NazwaElementuDanych1"="TypDanych1:WartośćDanych1" "NazwaElementuDanych2"="TypDanych2:WartośćDanych2"

Pusty wiersz

[ŚcieżkaRejestru2]

"NazwaElementuDanych3"=" TypDanych3:WartośćDanych3"


gdzie:

WersjaEdytordRejestru - w systemie Windows 7 parametr przyjmuje wartość Windows Registry Editor Version 5.00.

 

Pusty wiersz - pusty wiersz. Oznacza on początek nowej ścieżki rejestru. Każdy klucz lub podklucz to nowa ścieżka rejestru. Jeśli w pliku *.reg znajduje się kilka kluczy, puste wiersze ułatwiają analizowanie zawartości pliku i rozwiązywanie problemów.

ŚcieżkaRejestruX - ścieżka podklucza przechowującego pierwszą importowaną wartość. Ścieżka musi być zapisana w nawiasach kwadratowych i każdy poziom hierarchii należy oddzielić ukośnikiem odwrotnym, np.:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]

 

Plik *.reg może zawierać wiele ścieżek rejestru. Jeśli dolna część hierarchii w instrukcji ścieżki nie istnieje w rejestrze, jest tworzony nowy podklucz. Zawartość plików rejestru jest przesyłana do rejestru w takiej kolejności, w jakiej została wpisana. Dlatego jeśli trzeba utworzyć nowy podklucz zawierający inny podklucz, należy wpisywać wiersze w odpowiedniej kolejności.

 

NazwaElementuDanychX - nazwa elementu danych, który ma być zaimportowany. Jeśli element danych w pliku nie istnieje w rejestrze, plik *.reg dodaje go (nadając mu wartość elementu danych). Jeśli element danych istnieje, wartość z pliku *.reg zastępuje istniejącą wartość. Nazwę elementu danych należy ująć w cudzysłów. Znak równości (=) następuje bezpośrednio po nazwie elementu danych.

TypDanychX - typ danych wartości rejestru, który następuje bezpośrednio po znaku równości. Po wszystkich typach danych innych niż REG_SZ (wartość ciągu) następuje bezpośrednio znak dwukropka. Jeśli typ danych to REG_SZ, nie należy wpisywać typu danych ani dwukropka. W takim wypadku program regedit.exe zakłada, że ma do czynienia z typem danych REG SZ.

WartośćDanychX - następuje bezpośrednio po dwukropku (lub znaku równości w przypadku typu REG SZ) i musi mieć odpowiedni format (np. ciąg lub liczba szesnastkowa). Dla binarnych typów wartości należy używać formatu szesnastkowego.

Zarządzać rejestrem można również za pomocą konsoli poniżej lista dostępnych opcji wraz z przykładami.

Operacja REG [Lista parametrów]

 

Operacja   [ QUERY   | ADD    | DELETE  | COPY    |

SAVE    | LOAD   | UNLOAD  | RESTORE |

COMPARE | EXPORT | IMPORT  | FLAGS ]


Kod zwrotny: (z wyjątkiem REG COMPARE)


0 - Powodzenie

1 - Niepowodzenie

 

Aby uzyskać pomoc dotyczącą określonej operacji, wpisz:

 

Operacja REG /?

 

Przykłady:

 

REG QUERY /?

REG ADD /?

REG DELETE /?

REG COPY /?

REG SAVE /?

REG RESTORE /?

REG LOAD /?

REG UNLOAD /?

REG COMPARE /?

REG EXPORT /?

REG IMPORT /?

REG FLAGS /?

 

REG QUERY /?

 

REG QUERY NazwaKlucza [/v [NazwaWartości] | /ve] [/s]

[/f Dane [/k] [/d] [/c] [/e]] [/t Typ] [/z] [/se Separator]


NazwaKlucza  [\\Komputer\]PełnyKlucz

Komputer   - nazwa zdalnego komputera, zastępująca ustawienia

domyślne na bieżącym komputerze. Na zdalnych

komputerach są dostępne tylko wartości HKLM i HKU

PełnyKlucz - nazwa postaci KLUCZGŁÓWNY\Podklucz

KLUCZGŁÓWNY - [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]

Podklucz   - pełna nazwa klucza rejestru pod wybranym KLUCZEMGŁÓWNYM


/v      Zapytania dotyczące wartości określonego klucza rejestru. Jeżeli

nie podano wartości, zapytanie obejmuje wszystkie wartości klucza.


Argument tego przełącznika jest opcjonalny tylko wtedy, gdy jest

określony wraz z przełącznikiem /f. Powoduje to przeszukanie tylko

nazw wartości.


/ve     Zapytania dotyczące wartości domyślnej albo o pustej nazwie

(domyślnie).


/s      Zapytanie obejmuje rekursywnie wszystkie podklucze i wartości

(podobnie jak polecenie dir /s).


/se     Określa separator (długości tylko 1 znaku) w ciągu danych

REG_MULTI_SZ. Domyślnym separatorem jest "\0".


/f      Określa dane lub wzorzec do wyszukania.

Jeśli ciąg zawiera spacje, należy użyć cudzysłowów. Wartością

domyślną jest "*".


/k       Określa, że wyszukiwanie ma objąć tylko nazwy kluczy.


/d       Określa, że wyszukiwanie ma objąć tylko dane.


/c       Określa, że w wyszukiwaniu ma być uwzględniana wielkość liter.

Domyślnie wielkość liter nie jest uwzględniana.


/e       Określa, że mają zostać zwrócone tylko dokładne dopasowania.

Domyślnie są zwracane wszystkie dopasowania.


/t       Określa typ danych wartości rejestru.

Prawidłowe typy to:

REG_SZ, REG_MULTI_SZ, REG_EXPAND_SZ,

REG_DWORD, REG_QWORD, REG_BINARY, REG_NONE

Domyślnie są uwzględniane wszystkie typy.


/z       Informacja pełna: jest pokazywany liczbowy odpowiednik typu

nazwy wartości.


Przykłady:


REG QUERY HKLM\Software\Microsoft\ResKit /v Wersja

Wyświetla wartość rejestru o nazwie Wersja.


REG QUERY \\ABC\HKLM\Software\Microsoft\ResKit\nt\Setup /s

Wyświetla wszystkie podklucze i wartości z klucza rejestru

o nazwie Setup na zdalnym komputerze ABC.


REG QUERY HKLM\Software\Microsoft\ResKit\nt\Setup /se #

Wyświetla wszystkie podklucze i wartości z separatorem "#"

dla tych wszystkich nazw wartości, których typem jest REG_MULTI_SZ.


REG QUERY HKLM /f SYSTEM /t REG_SZ /c /e

Wyświetla klucz, wartość i dane, uwzględniając wielkość liter i dokładnie

znajdując wystąpienia ciągu "SYSTEM" w kluczu głównym HKLM, przy czym

typem danych jest REG_SZ.


REG QUERY HKCU /f 0F /d /t REG_BINARY

Wyświetla klucz, wartość i dane dla wystąpień ciągu "0F" w danych

w kluczu głównym HKCU, przy czym typem danych jest REG_BINARY.


REG QUERY HKLM\SOFTWARE /ve

Wyświetla wartość i dane wartości pustej (domyślnie)

z klucza HKLM\SOFTWARE.

 

REG ADD /?

 

REG ADD nazwa_klucza [/v nazwa_wartości | /ve] [/t typ] [/s separator]

[/d dane] [/f]


nazwa_klucza    [\\komputer\]pełny_klucz

komputer      Nazwa komputera zdalnego, jej pominięcie

powoduje określenie bieżącego komputera.

Na komputerach zdalnych są dostępne tylko

klucze HKLM i HKU.

pełny_klucz   KLUCZ_GŁÓWNY\podklucz

KLUCZ_GŁÓWNY  [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]

podklucz      Pełna nazwa klucza rejestru pod wybranym

KLUCZEM_GŁÓWNYM.


/v              Nazwa wartości do dodania pod wybranym kluczem.


/ve             Dodaje do klucza nazwę o pustej wartości (domyślne).


/t              Typy danych RegKey

[ REG_SZ    | REG_MULTI_SZ  | REG_EXPAND_SZ |

REG_DWORD | REG_QWORD     | REG_BINARY    | REG_NONE ]

W przypadku pominięcia jest zakładany typ REG_SZ.


/s              Określa jeden znak używany jako separator w ciągu danych

dla typu REG_MULTI_SZ. W przypadku pominięcia jako

separator jest używany znak "\0".


/d              Dane, które mają być przypisane dodawanej wartości rejestru

NazwaWartości


/f              Wymusza zastąpienie istniejącego wpisu rejestru bez

monitowaniaPrzykłady:


REG ADD \\ABC\HKLM\Software\MójKomp

Dodaje klucz HKLM\Software\MójKomp na komputerze zdalnym ABC


REG ADD HKLM\Software\MójKomp /v Dane /t REG_BINARY /d fe340ead

Dodaje wartość (nazwa: Dane, typ: REG_BINARY, dane: fe340ead)


REG ADD HKLM\Software\MójKomp /v MRU /t REG_MULTI_SZ /d fax\0mail

Dodaje wartość (nazwa: MRU, typ: REG_MULTI_SZ, dane: fax\0mail\0\0)


REG ADD HKLM\Software\MójKomp /v Ścieżka /t REG_EXPAND_SZ /d ^%systemroot^%

Dodaje wartość (nazwa: Ścieżka, typ: REG_EXPAND_SZ, dane: %systemroot%)

Uwaga:  w ciągu rozszerzalnym należy używać symbolu karetki ( ^ )

 

REG DELETE /?

 

REG DELETE NazwaKlucza [/v NazwaWartości | /ve | /va] [/f]


NazwaKlucza     [\\Komputer\]PełnyKlucz

Komputer      Nazwa komputera zdalnego; w wypadku pominięcia wartością

domyślną jest komputer bieżący.

Na komputerach zdalnych  dostępne tylko klucze HKLM i HKU.

PełnyKlucz    KLUCZ_GŁÓWNY\Podklucz

KLUCZ_GŁÓWNY  [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]

Podklucz      Pełna nazwa klucza rejestru dla wybranego klucza KLUCZ_GŁÓWNY

NazwaWartości   Nazwa wartości dla wybranego klucza, która ma być usunięta.

W wypadku pominięcia usuwane są wszystkie podklucze

i wartości dla klucza.

/ve             Usuwa wartość pustej nazwy wartości (domyślne).

/va             Usuwa wszystkie wartości dla tego klucza.

/f              Wymusza usunięcie bez monitowania.


Przykłady:


REG DELETE HKLM\Software\MójKomp\MojaApl\LimitCzasu

Usuwa klucz rejestru LimitCzasu oraz wszystkie jego podklucze i wartości


REG DELETE \\ZODIAC\HKLM\Software\MójKomp /v MTU

Usuwa wartość rejestru MTU dla klucza MójKomp na komputerze ZODIAC

 

REG COPY /?

 

REG COPY NazwaKlucza1 NazwaKlucza2 [/s] [/f]


NazwaKlucza     [\\Komputer\]PełnyKlucz

Komputer      Nazwa komputera zdalnego; w wypadku pominięcia wartością

domyślną jest komputer bieżący

PełnyKlucz    KLUCZ_GŁÓWNY\Podklucz

KLUCZ_GŁÓWNY  [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]

Podklucz      Pełna nazwa klucza rejestru pod wybranym kluczem KLUCZ_GŁÓWNY

/s              Kopiuje wszystkie podklucze i wartości

/f              Wymusza kopiowanie bez monitowania


Przykłady:


REG COPY HKLM\Software\MójKomp\MojaApl HKLM\Software\MójKomp\ZapMojaApl /s

Kopiuje wszystkie podklucze i wartości klucza MojaApl do klucza ZapMojaApl


REG COPY \\ZODIAC\HKLM\Software\MójKomp HKLM\Software\MójKomp1

Kopiuje wszystkie wartości klucza MójKomp na komputerze ZODIAC do klucza

MójKomp1 na komputerze bieżącym

 

REG SAVE /?

 

REG SAVE NazwaKlucza NazwaPliku [/y]


NazwaKlucza    KLUCZ_GŁÓWNY\Podklucz

KLUCZ_GŁÓWNY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]

Podklucz     Pełna nazwa klucza rejestru pod wybranym kluczem KLUCZ_GŁÓWNY.


NazwaPliku     Nazwa pliku dyskowego do zapisania. Jeśli żadna ścieżka nie

zostanie określona, plik jest tworzony w folderze bieżącym

procesu wywołującego.


/y             Wymusza zastępowanie istniejącego pliku bez monitowania.


Przykłady:


REG SAVE HKLM\Software\MójKomp\MojaApl AppBkUp.hiv

Zapisuje gałąź MojaApl do pliku AppBkUp.hiv w folderze bieżącym

 

REG RESTORE /?

 

REG RESTORE NazwaKlucza NazwaPliku


NazwaKlucza     KLUCZ_GŁÓWNY\Podklucz (tylko komputer lokalny)

KLUCZ_GŁÓWNY  [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]

Podklucz      Pełna nazwa klucza rejestru, w którym ma być przywrócona

gałąź z pliku gałęzi. Istniejące wartości i podklucze  danego klucza są zastępowane.


NazwaPliku      Nazwa pliku gałęzi do przywrócenia.

Aby utworzyć ten plik, trzeba użyć polecenia REG SAVE.


Przykłady:


REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\esKit NTRKBkUp.hiv

Przywraca gałąź z pliku NTRKBkUp.hiv, która zastępuje klucz ResKit

 

REG LOAD /?

 

REG LOAD NazwaKlucza NazwaPliku


NazwaKlucza     KLUCZ_GŁÓWNY\Podklucz (tylko komputer lokalny)

KLUCZ_GŁÓWNY  [ HKLM | HKU ]

Podklucz      Nazwa klucza, do którego ma być załadowany plik gałęzi.

Tworzony jest nowy klucz

NazwaPliku      Nazwa pliku gałęzi do załadowania

Aby utworzyć ten plik, trzeba użyć polecenia REG SAVE


Przykłady:


REG LOAD HKLM\TempHive TempHive.hiv

Ładuje plik TempHive.hiv do klucza HKLM\TempHive

 

REG UNLOAD /?

 

REG UNLOAD NazwaKlucza


NazwaKlucza     KLUCZ_GŁÓWNY\Podklucz (tylko komputer lokalny)

KLUCZ_GŁÓWNY  [ HKLM | HKU ]

Podklucz      Nazwa klucza gałęzi do zwolnienia


Przykłady:


REG UNLOAD HKLM\TempHive

Zwalnia gałąź TempHive w kluczu HKLM

 

REG COMPARE /?

 

REG COMPARE NazwaKlucza1 NazwaKlucza2 [/v NazwaWartości | /ve] [Dane_wyj] [/s]


NazwaKlucza     [\\Komputer\]PełnyKlucz

Komputer      Nazwa komputera zdalnego; w wypadku pominięcia wartością

domyślną jest komputer bieżący.

Na komputerze zdalnym są dostępne tylko klucze HKLM i HKU.

PełnyKlucz    KLUCZ_GŁÓWNY\Podklucz

Jeśli klucz PełnyKlucz2 nie jest określony, klucz

PełnyKlucz2 jest tym samym kluczem, co PełnyKlucz1.

KLUCZ_GŁÓWNY  [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]

Podklucz      Pełna nazwa klucza rejestru dla wybranego klucza

KLUCZ_GŁÓWNY.


NazwaWartości   Nazwa wartości dla wybranego klucza, która ma być porównana.

W wypadku pominięcia porównywane są wszystkie wartości

dla klucza.


/ve             Porównuje wartość pustej nazwy wartości (domyślne).


/s              Porównuje wszystkie podklucze i wartości.


Dane_wyj        [/oa | /od | /os | /on]

W wypadku pominięcia wyprowadza tylko różnice.

/oa           Wyprowadza wszystkie różnice i wartości pasujące.

/od           Wyprowadza tylko różnice.

/os           Wyprowadza tylko wartości pasujące.

/on           Brak danych wyjściowych.


Kod zwrotny:


0 - Powodzenie, porównywany wynik jest identyczny

1 - Niepowodzenie

2 - Powodzenie, porównywany wynik jest różny


Uwaga:

Symbole na początku każdej linii danych wyjściowych są zdefiniowane

następująco:

= oznacza, że dane PełnyKlucz1 są równe danym PełnyKlucz2

< odwołuje się do danych PełnyKlucz1 i różni się od danych PełnyKlucz2

> odwołuje się do danych PełnyKlucz2 i różni się od danych PełnyKlucz1


Przykłady:


REG COMPARE HKLM\Software\MójKomp\MojaApl HKLM\Software\MójKomp\ZapMojąApl

Porównuje wszystkie wartości kluczy MojaApl i ZapMojąApl


REG COMPARE HKLM\Software\MójKomp HKLM\Software\MójKomp1 /v Wersja

Porównuje wartość Wersja w kluczach MójKomp i MójKomp1


REG COMPARE \\ZODIAC\HKLM\Software\MójKomp \\. /s

Porównuje wszystkie podklucze i wartości klucza HKLM\Software\MójKomp na

komputerze ZODIAC z tym samym kluczem na komputerze bieżącym

 

REG EXPORT /?

 

REG EXPORT NazwaKlucza NazwaPliku [/y]


NazwaKlucza     KLUCZ_GŁÓWNY[\Podklucz] (tylko komputer lokalny).

KLUCZ_GŁÓWNY  [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]

Podklucz      Nazwa klucza rejestru pod wybranym kluczem KLUCZ_GŁÓWNY.


NazwaPliku      Nazwa pliku dyskowego, do którego mają być wyeksportowane

wpisy rejestru.


/y              Wymusza zastępowanie istniejącego pliku bez monitowania.


Przykłady:


REG EXPORT HKLM\Software\MójKomp\MojaApl AppBkUp.reg

Eksportuje wszystkie podklucze i wartości klucza MojaApl do pliku

AppBkUp.reg

 

REG IMPORT /?

 

REG IMPORT NazwaPliku


NazwaPliku  Nazwa pliku dyskowego do importowania (tylko komputer lokalny)


Przykłady:


REG IMPORT AppBkUp.reg

Importuje wpisy rejestru z pliku AppBkUp.reg

 

REG FLAGS /?

 

REG FLAGS Nazwa_klucza [QUERY |

SET [DONT_VIRTUALIZE] [DONT_SILENT_FAIL] [RECURSE_FLAG]]


Nazwa_klucza    "HKLM\Software"[\Podklucz] (Ograniczenie do tych kluczy

tylko na komputerze lokalnym).

Podklucz   Pełna nazwa klucza rejestru w kluczu HKLM\Software.

DONT_VIRTUALIZE DONT_SILENT_FAIL RECURSE_FLAG

Używane z poleceniem SET; flagi określone w wierszu polecenia zostaną

ustawione, a flagi nieokreślone zostaną wyczyszczone.


Przykłady:


REG FLAGS HKLM\Software\Moja_firma\Moja_aplikacja QUERY

Wyświetla bieżące flagi klucza Moja_aplikacja.


REG FLAGS HKLM\Software\Moja_firma\Moja_aplikacja SET DONT_VIRTUALIZE /s

Ustawia flagę DONT_VIRTUALIZE (i czyści flagi DONT_SILENT_FAIL i

RECURSE_FLAG) w kluczu Moja_aplikacja i wszystkich jego podkluczach
BIBLIOGRAFIA

1.       http://palusinski.neostrada.pl/rejestr1/rejestr1.html

2.       http://www.ilubek.republika.pl/rejestr.html

3.       http://www.agavk.p9.pl/strony/xp_rejestr_dost_01.php

4.       http://zstio.wri.pl/web_documents/prezentacja-rejstr.pdf

5.       http://windows.home.pl/alchemia/

6.       http://www.ks-ekspert.pl/artykuly/windows/rejestr-windows/2009/07-08/tajniki-rejestru.aspx

7.       http://www.pcworld.pl/artykuly/45079/Rejestr.poznaj.swojego.wroga.html

8.       Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy  Autorzy: Mirosław Chorążewski, Dorota Zięba

9.       http://www.tkloc.ksp.avx.pl/systemy4.php

10.   Windows XP. Rejestr systemu Autor: Olga Kokoreva

11.   Rejestr Windows 7. Autor: Witold Wrotek

12.   Pomoc systemu Windows 7

 


DODATKI

Dodaj komentarz


Komentarze  

0 #6 pan.puzon 2015-02-23 23:46
wszystko jest suuper.
Cytować
+1 #5 Łukasz 2014-03-19 19:41
Szacun, bardzo pomocne i lopatologiczne
Cytować
+3 #4 Piotr 2013-03-04 14:13
Profesional. Rzadko można spotkać.Ukłony
Cytować
+4 #3 Guest 2012-12-04 07:44
Szacun! Chyba najlepszy, najprostszy i łopatologiczny opis, a przy okazji bardzo dokładny i profesjonalny. Dzięki wielkie, tego szukałem!
Cytować
+5 #2 Guest 2011-12-14 18:35
Bardzo dobrze, klarownie napisane.
Szacunek.
Cytować
+6 #1 Guest 2011-10-24 10:26
Świetny artykuł.Na pewno dużo skorzystam.
Cytować